minne velstra

Minne Velstra (1962, kunstakademie  Vredeman de Vries) begon op zijn 13e met schilderen. Tot zijn 22e schilderde en tekende hij honderden werken in verschillende stijlen en exposeerde daarmee een aantal keren. Daarna raakte hij als art-director verzeild in de wereld van vormgeving en communicatie, maakte boeken, ontwierp bioscopen en schreef gedichten. Tot hij vier jaar geleden besloot zijn werkelijke passie weer op te pakken. In de afgelopen jaren maakte hij daarna een zestigtal schilderijen en talloze tekeningen. Hij had wat in te halen. Negentien werken uit de laatste twee jaar vormen nu een zodanige eenheid in stijl en inhoud dat ze als conceptuele eenheid bij De Friesland geëxposeerd worden.