de auteur

Geplaatst op door

Minne Velstra

Het levensverhaal van Jan Giro is in samenspraak met voormalig manager Jan Gaastra geschreven en vormgegeven door Minne Velstra. De afgelopen tweeëneenhalf jaar voerde hij daarvoor vaak meerdere gesprekken met mensen die Jan Giro goed gekend hebben. Daarnaast verzamelde hij uit allerlei privé archieven beeld- en geluidmateriaal. Dat hij Jan ook persoonlijk goed kende leek het schrijven in eerste instantie eenvoudiger te maken. Toch merkte de schrijver gaandeweg dat Jan Giro veel meer is dan de joviale Rock & Roll artiest die wij ons uit het nachtleven van Leeuwarden het liefst herinneren. “Het verbaasde mij dat ik eigenlijk maar heel weinig echte feiten en achtergronden over Jan ’s leven wist”, vertelt Minne, “en dat maakte de zoektocht naar zijn levensverhaal des te boeiender. In het boek komen dan ook veel nieuwe inzichten en gegevens naar voren. Bijvoorbeeld over zijn artiestennaam ‘Giro’ en de vraag wie zijn ‘echte’ vader was. Maar ook wat voor een hilarische brokkenpiloot Jan achter het stuur van een auto was en hoeveel ‘geeltjes’ hij wel niet geleend heeft. Al schrijvende groeide daarbij Minne zijn bewondering voor Jan als mens, talent en doorzetter. Zeker ook omdat steeds weer blijkt dat het succes dat zijn leven leek vaak alleen maar de buitenkant was. Zelf zei Jan daarover, “Ut leven is un feest, maar je mutte wel zelf de slingers ophange”. En dat deed hij dan ook veel en graag.